Značaj matematike

Matematika je grana proučavanja koja se bavi logikom, dedukcijama, donošenjem odluka, pretpostavkama, jasnoćom misli te sposobnošću za rješavanje problema na određen način.

Matematika je od vitalne važnosti ne samo za stiecanje akademske kvalifikacije, bez obzira bilo to na školskom ili fakultetskom nivou, ali i predmet koji vas priprema za budućnost.

Matematika igra važnu ulogu u stvarnom životu. Dijete mora imati dobre temelje iz matematike ako želi uspjeti u životu, a ako mu matematika nije jača strana, može doživjeti mnogo problema u školi i nakon nje.

Učenici s lošim matematičkim sposobnostima mogu doživjeti matematičke probleme kao veliku prepreku u školovanju, a to sobom nosi i loše ocjene i naposljetku se može dalje razviti u anksioznost prema matematici.

U svakodnevnim aktivnostima matematika ima istaknutu ulogu. Čovjek počinje shvaćati ulogu matematike svaki put kada se nađe na željezničkoj ili autobuskoj stanici, pošti, osiguravajućim agencijama, marketima, bankama, ili ako se bavi transportom, uvozom i izvozom, trgovinom, poslovnim transakcijama itd.

Uz to, postoje brojna područja gdje matematika može pomoći, npr. finansijska industrija, balansiranje budžeta, plaćanje računa itd.

Matematika je povezana i s brojnim drugim područjima poput hemije, fizike, statistike, čak i biologije. U dizajnu i arhitekturi, matematika ima esencijalnu ulogu. Svi finansijski aspekti povezani s bilo kakvim poslovnim svijetom uključuju matematiku. Jako važnu ulogu matematika igra i u učenju i savladavanju programskih jezika.

U raznim preduzećima, revizori se koriste matematičkim činjenicama deriviranim iz raznih matematičkih koncepata. Matematika je takođe povezana s rekreacijskim aktivnostima, videoigrama, društvenim igrama, računarima itd.

Stoga, matematika je oslonac materijalne civilizacije. Ona utieče na svaki pojedini dio dnevnog života. S obzirom na potrebe i zahtjeve, upotreba je matematike univerzalna.