WEB design i njegove karakteritike

Web dizajn (енгл. Web design) obuhvata veliki broj različitih vještina i disciplina koje se koriste u procesu izrade web sajtova. Različite oblasti web dizajna uključuju web i grafički dizajn odnosno dizajn korisničkog interfejsaautorska prava, standardizovani kod i propratni softver za dizajniranje web sadržaja, UX dizajn i SEO optimizaciju.

Često određeni broj individualnih web dizajnera rade u timovima pokrivajući različite aspekte procesa dizajniranja, iako neki dizajneri mogu sami da odrade cijeli proces dizajniranja. Termin web dizajn se obično koristi da opiše proces dizajniranja koji se odnosi na klijentski – front end dio i projektovanje web sajta uključujući pisanje koda, odnosno kodiranje, koje je jako bitno u web dizajniranju. Od web dizajnera se očekuje da zadovolje potrebne uslove izgleda i funkcionalnosti web sajta, njihova uloga podrazumjeva i pisanje koda pa je potrebno da budu u toku sa web development standardima.

Istorijat web dizajana

Internet se prvi put pojavio 1969. godine kao sredstvo za razmenu podataka putem računara. Njegovi počeci vezani su striktno za upotrebu u američkoj vojsci. Tek se kasnije internet proširio prvo na američke univerzitete, a zatim se proširio i na privatne kompjutere nakon pojave elektronske pošte (e-mail) 1972. godine, a zatim i sa razvojem HTML-a kao osnovnog programskog jezika 1980. godine.

Krajnji “boom” internet je doživeo 1993. godine, kada su naučnici sa CERN-a razvili najpoznatiji informacioni servis na internetu nazvan World Wide Web (WWW). WWW, koji se često pogrešno koristi i kao sinonim za internet, je skup softvera i protokola i predstavlja prvi browser, odnosno web pregledač.

Web dizajn sam po sebi nema naročito dugu istoriju jer nije postojao kao termin sve do početka 1990-ih godina, ali vuče korjene iz drugih oblasti poput grafičkog dizajna. Do 1995. godine i pojave JavaScript-a web dizajn je bio prilično limitiran i svodio se se samo na simbole i kasnije tabele. Sa nastankom JavaSript-a i naročito Flash-a 1996-te i CSS-a 1998, web dizajneri dobili su slobodu i mogućnost da svoju kretivnost podele sa svijetom.

Danas je gotovo nemoguće zamisliti internet bez slika, animacije, muzike, različite tipografije, itd. Zato je kvalitetna prezentacija sadržaja izuzetno bitna za uspešan web sajt, a to je ujedno i osnova web dizajna. Pojava pametnih telefona dodatno je proširila domete web dizajna, a responzivni web dizajn postao je neophodan element svake kvalitetne internet stranice.

Šta je potrebno znati za web dizajn

Kao što je već rečeno, web dizajn podrazumjeva poznavanje raznih veština. Osnovna stvar koju svaki web dizajner mora da poznaje jesu markup jezici kao što su HTML, XHTML i XML. Pored toga, neophodno je znati jezik za stilizovanje kao što je CSS. Ovo je osnova za web dizajnera, dok je znanje JavaScript-a veliki plus.

Elementi, oblasti web dizajna obuhvataju: web i grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa, autoring, uključujući standardizovani kôd i SEO optimizaciju za web pretraživače i pregledače. Navešćemo samo neke od njih koji su spomenuti i u prethodnom tekstu:

 • markup jezici (kao što su HTML, XHTML i XML);
 • jezici za stilizovanje, eng. style sheet (kao što su CSS i XSL);
 • skriptovanje sa klijentske strane, eng. client-side scripting (kao što je JavaScript i VBScript);
 • skriptovanje sa serverske strane, eng. server-side scripting (kao što su PHP i ASP);
 • baze podataka – tehnologije (kao što su MySQL, MSSQL);
 • multimedijske tehnologije (kao što su Flash i Silverlight);
 • web strategija i marketing;
 • SEO optimizacija;
 • i mnogo toga još…

Pet ključnih elemenata web dizajna

Postoji mnogo važnih elemenata dobrog web dizajna, ali neki su naravno važniji od drugih. Ovih pet elemenata se posebno izdvajaju kao najbitniji:

 • Raspored elemenata– Raspored grafike, sadržaja i banera osnova je web dizajna. Najvažnije je napraviti takav raspored koji će posjetiocima omogućiti da informacije koje ih zanimaju pronađu brzo i lako.
 • Boje– Izbor boja zavisi od svrhe web sajta, kao i posjetilaca kojima je sajt namjenjen. Bilo da je u pitanju jednostavan crno-bijeli dizajn ili dizajn koji uključuje mnoštvo različitih boja, suština je da se na pravi način predstavi kompanija i njen brend.
 • Grafika– Grafika podrazumjeva razne elemente, kao što su logo, slike, animacije, ikonice, itd. Svi ovi elementi služe da unaprjede izgled sajta, ali i njegovu funkcionalnost. Zbog toga je bitno da se ovi elementi uklope sa ostalim elementima web sajta, prije svega sa bojama i sadržajem.
 • Fontovi– Još jedan element web dizajna koji može da unaprijedi izgled vašeg sajta je upotreba različitih fontova. Ipak, treba uzeti u obzir da većina web pretraživača prepoznaje samo određene fontove, tzv. “sigurne web fontove”. Zbog toga web dizajneri uglavnom rade samo sa tom grupom opšteprihvaćenih fontova.
 • Sadržaj– Iako sam sadržaj nije striktno element web dizajna, način na koji se sadržaj uklapa sa ostalim elementima svakako se može podvesti pod web dizajn. Sadržaj mora sam po sebi uvijek biti relevantan, informativan i koristan za posjetioce, ali isto tako mora da se uklopi sa drugim elementima u jednu jasnu i vizuelno privlačnu cjelinu. Takođe, način na koji je sadržaj postavljen kao dio dizajna, kao i sam sadržaj veoma su bitni za SEO optimizaciju svakog sajta.

Zaključak

Web dizajn je prva stvar koja vam je potrebna bilo za izradu web sajta, izradu web aplikacije, mobilne aplikacije. Kvalitetan web dizajn podrazumjeva poznavanje mnogobrojnih vještina, te je praktično nemoguće da neko bez godina iskustva i učenja bude dobar u web dizajnu. Takođe, stvari se u web dizajnu stalno mjenjaju te je neophodno uvijek ići u korak sa vremenom i biti u toku sa svim modernim trendovima i promjenama.

Naš tim predavača u I-online-school-u će Vam na jednostavan i praktičan način pomoći da zakoračite u svijet web dizajna te da tu napravite prve korake. Naš kurs front-end development-a će Vas na jednostavn način uvesti  u “čarobni svijet” boja, grafike, fontova, multimedije, te ostalih elemenata web dizajana i tako Vas potaknuti da sami kreirate svoj prvi sadržaj na web-u.

Više o kursu na linku…